Pobytová zařízení sociálních služeb

V dlouhodobém plánu uvažujeme o 3 komunitních domech pro 45 až 72 klientů s různými formami indispozic, takové parametry projektu jsou mj. ekonomicky opodstatněny potřebnou celkovou kapacitou. Pro konkretizaci vize jsme vybudovali a provozujeme na základě s Ústeckým krajem komunikovaných priorit sociálních služeb  domov pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s poruchou autistického spektra v Suché na Modlansku a doplníme ho o chráněné bydlení. Připravujeme projekty pobytových zařízení komunitního typu v dalších lokalitách.
V péči o osoby s PAS úzce spolupracujeme s Vítej ... o.p.s. v Hřebči na Kladensku.
Metodikou a rozvojem služeb se zabývá Hana Hozáková.

PhDr. Hana Hozáková
manažerka služeb
hana.hozakova@doubravka.cz
+420 731 485 965

Komunitní domov Suché foto 4.jpg

Doubravka - komunitní domov Suché

Domov pro osoby se zdravotním postižením - pobytové sociální zařízení pro osoby s poruchou autistického spektra. V užívání od 1.2.2023

Více


Doubravka - komunitní domov Suché

... v přípravě - chráněné bydlení / odlehčovací pobytová služba na základě příslibu budoucího zařazení do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

Více

Komunitní domov Suché foto 8 schodiště na vyhlídku.jpg

Doubravka - komunitní domov Bukov

v přípravě

Více

Vítej ... o.p.s. 

Úzce spolupracujeme s komunitním centerm pro osoby s autismem v Hřebči

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.