Doubravka Suché logo


K 1. 2. 2023 zahájilo provoz pobytové zařízení, domov pro osoby se zdravotním postižením, v obci Suché. Domov je zřizován Sociálními a zdravotními službami Teplice, z.s., vznikl na základě aktivity spolku, profesionální práce dodavatelů a s významnou podporou veřejných institucí a Evropské unie.  Služby jsou poskytovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 505/2006 Sb.  ve znění pozdějších předpisů.

Doubravka – komunitní domov Suché

je nově vybudované bezbariérové zařízení s jednolůžkovými pokoji. Kapacita domova je 12 lůžek, pro věkovou strukturu osob od 11 do 64 let. Centrem jsou velké denní místnosti s atriovou zahradou a společná multifunkční místnost. Domov zajišťuje ubytování, stravování, nepřetržitou komplexní sociální pomoc a péči garantovanou vlastními kvalifikovanými zaměstnanci. Zdravotní péče je zajištěna externím subjektem.

Posláním Domova je poskytování pobytových sociálních služeb osobám s poruchou autistického spektra, lidem, kteří mají sníženou schopnost zvládat základní životní potřeby a vyžadují každodenní podporu a pomoc druhých. Domov se zaměřuje na individuální potřeby uživatelů služeb s respektováním specifik každého jednotlivce při naplnění jejich důstojného života, podporuje jejich seberealizaci a samostatnost a směřuje tím ke zkvalitnění života klientů. Prostředí podobné domovu, péče odborného a motivovaného personálu umožní rodinám klientů delegovat část péče. Doubravka usiluje o zvyšování kvality života uživatelů i jejich blízkých.

Komunitní domov má ambici přispět k veřejnému životu v obci Suché, dává pracovní uplatnění místním a v části přilehlé do veřejné cesty je situován prostor, který bude brzy fungovat jako malé občerstvení nebo obchůdek s vyhlídkou na cyklostezce. Budoucí využití takového prostoru bude probíhat v dialogu s místními občany.

Naši klienti mají u nás Domov, podívejte se na náš živý facebook!

Komunitní domov Suché foto 2 atrium.jpg

Mgr. Gabriela Stanková
vedoucí k.d. Suché
gabriela.stankova@doubravka.cz
+420 731 487 449

Mgr. Klára Zedínková
sociální pracovnice - aktivizační
klara.zedinkova@doubravka.cz
+420 731 487 617

  

Veřejný závazek Doubravky-komunitního domova Suché (Domov)

Dokumenty ke stažení (DOZP Suché)

Adresa

IROP  Ústecký_kraj  Teplice_znak.jpg

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting